[90-007]
Цена: 46000 сум

АТ к антигену "s" вируса гепатита В (anti-HBsAg)