[50-005]
Цена: 173000 сум

АТ к кардиолипину (АКЛ) IgM